wij zijn er voor u

wij zijn er voor u

De van Tongerloo Zorggroep is in 2007 begonnen uit idealisme: ‘’vanuit professie, er zijn voor de ander’’. Dit kenmerkt zich in het centraal stellen van het dagelijkse leven, waarbij alles draait om een goede en nabije relatie tussen cliënt en begeleider. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij, het afstemmen op en verplaatsen in de ander. Dit zorgt voor persoonlijke en op maat gesneden zorg. Dat betekent maatwerk en geen kant en klare werkwijze. Vanuit deze gedachten wordt gewerkt met elementen uit twee benaderingswijzen; de presentie benadering en de Triple-C methode.

De presentiebenadering kenmerkt zich door op-maat-gesneden zorgverlening, waarbij de afstemming tussen zorgverlener en cliënt als basis wordt gehanteerd.

De Triple-C methode staat voor cliënt, coach en competentie en richt zich op de mogelijkheden van het individu en het bieden van kansen en uitdagingen. Deze worden vormgegeven aan de hand van taken, verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen initiatieven. Begeleiders bouwen samen met de cliënt, het cliëntsysteem en eventuele externe disciplines, een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie op. Op basis van die relatie nemen cliënten samen met begeleiders deel aan een betekenisvolle invulling van de dag.

Om passende zorg te bieden is het belangrijk dat er samen vorm wordt gegeven aan het hele begeleidingsproces. ‘’jij moet op ons kunnen vertrouwen en wij op jou. Jouw kennis, ervaringen en mogelijkheden zijn het uitgangspunt’’. De van Tongerloo Zorggroep is ISO gecertificeerd, waarmee kwaliteitscontrole voortdurend aanwezig is, gedurende het gehele begeleidingsproces.