een warm thuis

een warm thuis

Van Tongerloo Zorggroep biedt zorg aan burgers met een hulpvraag in de regio Weert en Stramproy. Hierbij wordt ingestoken op een breed scala aan problematieken, met specialismen op het gebied van het Korsakov syndroom en andere cognitieve problematieken.

Middels intensieve en op maat gesneden begeleiding staat van Tongerloo Zorggroep dicht bij de cliënt en de dagelijkse dingen die er voor hem of haar toe doen. Dit met behulp van een persoonlijk zorgplan, waar samen met de cliënt invulling aan wordt gegeven. Hierbij wordt grote waarde gehecht aan het toepassen van het gelijkheidsprincipe. Er wordt nauw samengewerkt met de cliënt, begeleiders en ketenpartners om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Professioneel handelen en het borgen hiervan staat hoog in het vaandel. Dit wordt bevestigd door de jaarlijkse kwaliteitsaudits in het kader van de ISO 9001 certificering. Hiernaast zijn wij aangesloten bij de Facit, onafhankelijke klachtencommissie en vertrouwenspersoon. De begeleiding en zorg die wordt geleverd kenmerkt zich door kleinschaligheid, korte lijnen en het bieden van een thuis.