zorgen voor elkaar

zorgen voor elkaar

Van Tongerloo Zorggroep biedt stabiliteit in huisvesting middels een zorgaanbod, bestaande uit: beschermd wonen, beschermd thuis, dagbesteding en ambulante begeleiding. De van Tongerloo Zorggroep is aanbestede partij voor de WMO voor diverse gemeenten. Ook wordt zorg voor de WLZ (wet langdurige zorg) geleverd.

Beschermd wonen / Beschermd thuis: Je woont in een sfeervolle, rustige omgeving, waarin je vertrouwt bent en maximaal tot ontplooiing kunt komen. Je woont in deze woonvorm samen met anderen in een huis. Het aanbrengen van ritme, structuur, regelmaat en duidelijkheid lopen als een rode draad door deze woonvorm heen. De begeleiding is gericht op het vasthouden, stabiliseren en vergroten van zelfredzaamheid. Dit in algemene dagelijkse levensverrichtingen, sociale contacten, tijd – en dagbesteding en maatschappelijke participatie of re-integratie. Er wordt samen zorg gedragen voor persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken. Zo wordt er iedere dag vers gekookt door begeleiding en bewoners samen. Tevens is er ruimte voor activiteiten. Beschermd wonen onderscheidt zich van beschermd thuis door een nachtelijke aanwezigheidsdienst.

Dagbesteding / Vrijwilligerswerk / Werk: Er wordt samen met jou gezocht naar een passende daginvulling, op basis van individuele wensen en mogelijkheden. Er kan gebruik worden gemaakt van zowel interne – als externe dagbesteding. Indien het tot de mogelijkheden behoort, kan er samen met jou worden gezocht naar passend werk en/of vrijwilligerswerk. Dit in nauwe samenwerking met een aantal externe partners.

Ambulante begeleiding: Je woont thuis en wordt bezocht door begeleiding, die je helpt bij datgene waar je hulp bij nodig hebt. Samen wordt gewerkt aan behoud van stabiliteit en maximale ontplooiing.