Samenwerken aan betere zorgverlening

Samenwerken aan betere zorgverlening

Eerlijk, duidelijk én geduldig.

‘’Het is belangrijk dat ik, als mentor, en de van Tongerloo Zorggroep op één lijn zitten.’’ In overleg met de cliënt, familie, van Tongerloo Zorggroep en mentor wordt gekeken naar wat het beste is voor de cliënt. Het individu staat hierin centraal. ‘’Het wordt direct gemeld als er extra hulp of ingrijpen van mij nodig is. Als dat samenspel niet werkt en er niet snel wordt geschakeld, is de cliënt daar de dupe van. De cliënt waarvan ik mentor ben vraagt veel geduld van de begeleiding. Zij moeten blijven herhalen, omdat hij met regelmaat aangeeft zelfstandig te willen wonen. Dit is helaas niet mogelijk, omdat hij niet voor zichzelf kan zorgen. Dit beseft hij niet en hij vergeet dit telkens. De begeleiders hebben een engelengeduld als het gaat om verduidelijken en herhalen. Er wordt voor gekozen om geen valse beloftes te doen. We zijn eerlijk en duidelijk en dat is voorwaardelijk het beste voor de cliënt. Hij verdient respect als ieder ander!’’.

Gera van Brunschoten, mentor en bewindvoerder van bewoner, woonachtig bij Van Tongerloo Zorggroep.

Focus op kwaliteit en onderlinge samenwerking.

De trainingen die Gerrie Hofsink verzorgd worden volledig afgestemd op de wensen en behoeftes in de praktijk. ‘’Zowel van Tongerloo Zorggroep als ik, kiezen voor maatwerk. De trainingen worden daarom exact afgestemd op specifieke wensen’’. Tijdens deze trainingen wordt veel aandacht besteed aan vakinhoudelijke kennis en de samenwerking binnen de teams. Daarnaast wordt tevens gefocust op individuele begeleiding. ‘’Alleen als medewerkers zelfverzekerd zijn over hun aanpak en kunnen vertrouwen op elkaar, bieden zij de beste zorg aan cliënten. Medewerkers moeten zich veilig voelen en een open cultuur zorgt ervoor dat men elkaar aanspreekt op verbeterpunten. Die kritische houding en een prettige sfeer resulteert in kwaliteit’’. Naast de hoge kwaliteit van de aanpak en de geboden zorg, is Gerrie Hofsink vooral onder de indruk van de betrokkenheid. ’’Het is uniek dat ze voor de zorg en begeleiding uitgaan van de wensen en de beginsituatie van de cliënt, altijd zonder oordeel. Daarnaast stralen de woongroepen een heerlijke huiselijke sfeer uit, het voelt er gewoon als thuis’’.

Gerrie Hofskink, directeur van Hofsink Effectief Communiceren.

Betere zorg door efficiënte processen.

‘’Samen hebben we het kwaliteitshandboek opgesteld. Bij van Tongerloo Zorggroep kijken ze gedetailleerd naar hun kwaliteitshandboek en de implementatie daarvan. Zo gaan ze steeds weer op zoek naar een extra toegevoegde waarde, die ze willen borgen in de processen die goed en efficiënt zijn ingericht. Door strikt kwaliteitsmanagement, aangevuld met die positief, kritische houding, blijven fouten beperkt. Dit betekent in de praktijk méér tijd voor daadwerkelijke zorg én aandacht voor de cliënten. Dat is waar het hier om draait!’’.

Danny Jeurissen, kwaliteitsadviseur Ateron.