Het verhaal van de medewerkers

Het verhaal van de medewerkers

De mens achter het ziektebeeld.

Joni geeft coaching aan de teams binnen van Tongerloo zorggroep. Dit met maar één focus; kwaliteit. Daar waar verbetering mogelijk is, wordt dit doorgevoerd. Naast het coachen van de teams is Joni betrokken bij de woongroepen en dus dichtbij de bron. “Ik weet zo wat er speelt en waar zowel bewoners als begeleiders dagelijks mee te maken hebben’’. Joni is de schakel tussen beleid en praktijk, door de nauwe samenwerking met de teams en het zorgmanagement. Samen maken zij de zorgplannen. “Het is mijn taak om samen met de teams zorgplannen te vertalen en te verbeteren, zodat deze optimaal tot hun recht komen in de praktijk. Denk hierbij aan het vertalen van hulpvragen in concrete doelen, samen met mijn collega’s. Hiernaast bied ik coaching aan de teams, in de omgang met cliënten, het werken met een kwaliteitssysteem en vertalen van beleid. Ik vind het van groot belang dat we blijven kijken naar ‘de mens achter het ziektebeeld’; een ziektebeeld kan dan wel hetzelfde zijn, maar elke persoon is anders en heeft eigen hulpvragen. Daar ligt onze focus; maatwerk en een persoonlijke aanpak’’.

Joni, teamcoach bij van Tongerloo Zorggroep.

Waardering en het ‘wij-gevoel’.

Luuk is omgeschoold tot sociaal pedagogisch werker. Hiervoor was Luuk salesmedewerker. In de zorgsector heeft Luuk zijn plek gevonden. “Ik houd van dynamiek binnen een groep. Er zijn verschillende ziektebeelden, maar vooral verschillende persoonlijkheden binnen een groep. Ik probeer het beste uit mensen te halen door te achterhalen wat wel en wat niet werk bij een individu. Met mijn nuchterheid en humor daag ik mensen op een respectvolle manier uit, passend bij elke afzonderlijke bewoner”. Luuk waardeert vooral de onderlinge waardering en het wij-gevoel bij van Tongerloo Zorggroep. “We werken echt als een team en kunnen van elkaar op aan. De informele sfeer en het teamgevoel zorgen ervoor dat we het beste uit elkaar halen. Daarnaast staat bij elke collega de cliënt centraal, want dat is waar alles om draait!”.

Luuk, begeleider bij van Tongerloo Zorggroep.

Wat kan iemand wél?!

‘’Voor mij was het een voor de hand liggende keuze dat ik nu in de zorg werk’’. Marcel, al een aantal jaren werkzaam bij van Tongerloo Zorggroep, werkte voorheen in de staalbouw. Vanwege een ongeluk was het niet meer mogelijk om in die sector te blijven werken. De ervaringen als mantelzorger voor een familielid gaf de doorslag. Dit maakte zijn keuze voor een omscholing een vanzelfsprekendheid. ‘’Ik weet wat de zorg inhoudt en vanwege mijn ongeluk kan ik me inleven in een bewoner. Ik zie de potentie in mensen en daarbij de mooie uitdaging om mensen uit hun ‘cirkel’ te halen. Het brein van bewoners is dan wel beschadigd of verstoord, maar dat betekent niet zij allen hetzelfde zijn of iets niet meer kunnen. Juist door hen op een verantwoorde manier uit te dagen kunnen zij groeien en neemt het vertrouwen in henzelf toe. Voor mij is dit het allerbelangrijkste en mooiste aan mijn werk’’.

Marcel, begeleider bij van Tongerloo Zorggroep.

Aandacht ‘individueel en samen’.

Masha is begeleider bij van Tongerloo Zorggroep en werkt op een woongroep en op de interne dagbesteding. ‘’Elke week bieden wij vijf middagen dagbesteding. Deelnemers mogen hier zelf kiezen wat ze willen doen; bijvoorbeeld puzzelen, lezen of samen knutselen’’. Er worden ‘vrijblijvende’, maar ook geplande activiteiten geboden. Dan wordt er, bijvoorbeeld, met een groep gewandeld of is er een bakactiviteit. ‘’Door geplande activiteiten af te wisselen met vrije keuze, wordt er gezorgd voor afwisseling en uitdaging’’. Als Masha klaar is met werken op de dagbesteding, zet zij haar dienst voort op een woongroep. Hier wordt onder andere samen gekookt, de tafel gedekt en afgewassen. Ook is er ruimte voor één op één momenten. ‘’Tijdens één-op-één-momenten kunnen bewoners hun gedachtes, gevoelens of problemen delen met de begeleiding. Zo weten we altijd wat er speelt en voelt de ander zich gehoord. Deze persoonlijke aandacht zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is’’.

Masha, begeleider bij van Tongerloo Zorggroep.